skip to Main Content

Điều gì đang tìm kiếm...

Nếu bạn

muốn HIFU có kết quả tốt hơn?
Nếu bạn lo lắng về việc bệnh nhân bị đau trong quá trình HIFU?
Nếu bạn cảm thấy bạn cần thời gian điều trị HIFU ngắn?
Nếu bạn đang tìm kiếm quy trình HIFU dễ dàng hơn?

Thành tựu

Tầm nhìn

thiết bị dạng Pen

thiết bị dạng Line

Công nghệ nâng

Công nghệ nâng

Kiểm tra các tính năng mang tính cách mạng và đa năng của Liftera, hứa hẹn sẽ đạt được kết quả tuyệt vời
cho cả hai bên vì bệnh nhân và người thực hiện không có cảm giác khó chịu và an toàn tối đa.
hơn

Liftera là gì

Liệu pháp tạo khối và căng da không xâm nhập cho vùng mặt và cổ.

Kết quả lâm sàng

Đây là liệu pháp Liftera đầu tiên, sử dụng lý thuyết ban
đầu của Công nghệ xử lý khuếch tán nhiệt (TDT).

Bây giờ là Instagram

Back To Top