Dòng sản phẩm

Nếu bạn lo lắng về cơn đau của bệnh nhân khi sử dụng HIFU?
Nếu bạn thấy rằng mình cần thời gian điều trị HIFU ngắn?
Nếu bạn đang tìm kiếm quy trình HIFU dễ dàng hơn?

LIFTERA VISION

Điều trị nhanh 10Hz làm căng da mặt
(10 mũi trong một giây)

LIFTERA ADVANCE

Phạm vi rộng trong việc làm căng da mặt
của hộp đầu từ

Xem video của chúng tôi

Kiểm tra các tính năng mang tính cách mạng và đa chức
năng của Liftera, hứa hẹn đạt được kết quả tuyệt vời cho
cả hai phía bệnh nhân và bác sĩ, không có sự khó chịu và
an toàn tối đa
Xem thêm

Tạo ra mong muốn thẩm mỹ của bạn

Trải nghiệm cảm ứng HIFU đàn hồi nhẹ nhàng

Lôi cuốn
bởi sự thuần khiết

Tạo ra mong muốn thẩm mỹ của bạn

Trải nghiệm cảm ứng HIFU đàn hồi nhẹ nhàng

Lôi cuốn
bởi sự thuần khiết

Tạo ra mong muốn thẩm mỹ của bạn

Trải nghiệm cảm ứng HIFU đàn hồi nhẹ nhàng

Lôi cuốn
bởi sự thuần khiết

Tạo ra mong muốn thẩm mỹ của bạn

Trải nghiệm cảm ứng HIFU đàn hồi nhẹ nhàng

Lôi cuốn
bởi sự thuần khiết

Lôi cuốn bởi sự thuần khiết

Kết quả lâm sàng

Bệnh nhân được điều trị tại các phòng khám tương ứng với công
nghệ Liftera đã tiết lộ kết quả cạnh tranh, như các bệnh nhân của
chúng tôi trên toàn thế giới đã mô tả.
Sau
Trước

Kết quả lâm sàng

Bệnh nhân được điều trị tại các phòng khám tương ứng với công
nghệ Liftera đã tiết lộ kết quả cạnh tranh, như các bệnh nhân của
chúng tôi trên toàn thế giới đã mô tả.
Sau
Trước