skip to Main Content

Liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc về sản phẩm, kinh doanh, vui lòng gửi câu hỏi về cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi cho bạn.

CAPTCHA image

Điều này giúp chúng tôi ngăn chặn thư rác, xin cảm ơn.

ĐỒNG Ý VỚI VIỆC THU THẬP / SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN
  • A. Những mục thu thập Tên, số di động, địa chỉ e-mail
  • B. Mục đích thu thập/sử dụng thông tin cá nhân Để nhận và xử lý thắc mắc và khiếu nại của khách hàng
  • C. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân n Đến khi đạt được mục đích sử dụng

*Người dùng có thể từ chối việc cung cấp và sử dụng thông tin cá nhân, tuy nhiên, trong trường hợp này, sẽ không thể xử lý bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào.

Back To Top