For Patients

Tôi là ứng cử viên phải không?

Tìm kiếm biện pháp căng da mặt và săn chắc làn da tốt nhất cho bạn hoặc gia đình ư?
Tìm hiểu thêm về các biện pháp tốt nhất trên trang web Liftera.
Nếu Liftera là giải pháp của bạn, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn!

Căng da mặt và điêu khắc

Khu vực điều trị của biện pháp điều trị căng da mặt

Lớp hạ bì và SMAS là độ sâu mục tiêu trong lớp da, có thể áp dụng năng lượng nhiệt bằng công nghệ hai
cách là tập trung vi mô và khuếch tán để đưa năng lượng nhiệt vào mọi lớp da.

Face lifting and tightening

The treatment area of facial lifting treatment

The dermal layer and SMAS layer, which is the target depth in the skin, can be applied with heating energy in
two ways technique of micro-focusing and diffusion to give thermal effect to all layers of the skin.

 1. ① Forehead Wrinkle
 2. ② Eyebrow
 3. ③ Middle of the Forehead
 4. ④ Wrinkle Lifting
 5. ⑤ Eyelid Bags
 6. ⑥ Nasolabial Folds
 1. ⑦ Upper Lips
 2. ⑧ Cheek
 3. ⑨ Skin Tone Improvement
 4. ⑩ Jowl Line
 5. ⑪ Double Chin
 6. ⑫ Neck Wrinkles

Quy trình của Liftera

Lý thuyết điều trị có thể nhận nhiều loại năng lượng nhiệt vào da hiệu quả hơn, nó có hiệu quả trong việc làm da khỏe hơn, ví dụ như căng da, làm da săn chắc.
Không giống với các công nghệ căng da thông thường, công nghệ nâng Liftera gây ít đau đớn hơn cho bệnh nhân, với thiết kế trực quan và kết quả tức thời, và có kết quả tốt hơn trong hai tháng.

Căng da mặt & săn chắc da

Hướng đến lớp da lão hóa

Liftera làm săn chắc khuôn mặt

Phản ứng của mô da sau khi Liftera
làm săn chắc khuôn mặt

Hiệu quả của việc làm
căng da và điêu khắc